Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Заступники міського голови


Нусер Ернест Ернестович

Перший заступник міського голови

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови, інших актів законодавчої і виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, інвестиційної політики, європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків, туризму і рекреації.


Відповідає за:

 • реалізацію у місті державної політики у сфері житлово-комунального господарства, екологічної безпеки, використання природних ресурсів;
 • організацію роботи щодо здійснення контролю за додержанням вимог законодавства з питань житлово-комунального господарства, станом експлуатації та утримання житлового фонду й об’єктів комунального господарства;
 • розробку програм економічного та соціального розвитку з питань благоустрою, роботи житлово-комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища;
 • заключення договорів із підрядними організаціями на проведення капітального ремонту;
 • забезпечення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;
 • ведення обліку та контролю в частині використання, експлуатації та утримання автобусних зупинок;
 • здійснення, в установленому порядку, регулювання інвестиційної діяльності та вироблення інвестиційної політики в місті;
 • сприяння зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій міста незалежно від форм власності;
 • підготовку європейських програм та грантів;
 • сприяння зарубіжним інвесторам у створенні нових підприємств та вводу їх у експлуатацію;
 • контроль за ходом виконання соціально-економічних програм в частині розширення інвестиційних зобов’язань та розвитку інфраструктури міста;
 • вирішення питань розвитку туристично-рекреаційного комплексу;
 • внесення у встановленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економічного потенціалу міста.

Контакти:
тел.: 8 (03131) 5-42-20, 5-42-75, 5-42-50
факс: 8 (03131) 5-41-96, 2-10-47
e-mail: zagvid@mukachevo.net
Особистий графік прийому громадян:
Перший та третій четвер місяця з 10:00 до 13:00 год.


Радиш Ігор Петрович

Заступник міського голови

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови, інших актів законодавчої і виконавчої влади з питань майнової політики, землеустрою, архітектури, надзвичайних ситуацій, будівництва, енергетики, зв’язку.


Відповідає за:

 • реалізацію у місті державної політики у сфері: капітального будівництва і реконструкції об’єктів житлово-комунального сектору та бюджетної сфери, що здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та субвенцій з обласного і державного бюджетів;
 • сприяння реалізації в місті державної політики України в галузі енергозбереження, енергетики та зв’язку;
 • організацію роботи щодо збалансованості та забезпечення енергопостачання підприємств міста;
 • стан приватизації, роздержавлення власності і демонополізації виробництва;
 • здійснення управління майном інших суб’єктів права власності в разі передачі його в установленому порядку;
 • внесення пропозицій до проектів програм приватизації державного та міського комунального майна, організацію їх виконання;
 • регулювання земельних відносин;
 • організацію охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів;
 • додержання архітектурно-будівельних норм;
 • організацію розробки та проведення експертизи містобудівної документації міста відповідно до державних норм і стандартів;
 • розробку програм економічного та соціального розвитку з питань будівництва, енергозбереження та підвищення енергоефективності житлово-комунального сектору та бюджетної сфери, погоджує ці програми та координує їх виконання, інформує з цих питань виконавчий комітет та міську раду;
 • заключення договорів із підрядними організаціями на проведення капітального ремонту;
 • підготовку та внесення на розгляд міського голови пропозицій щодо програм розвитку будівництва об’єктів житлово-комунального сектору та бюджетної сфери;
 • розподіл та раціональне використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів;
 • організацію роботи щодо модернізації, поліпшення технічного й технологічного стану систем водопостачання та водовідведення;
 • організацію роботи по виконанню заходів з охорони праці та цивільного захисту населення;
 • вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.
Контакти:
тел.: 8 (03131) 5-42-10, 2-24-01, 5-42-75 , 5-43-45
факс: 8 (03131) 5-41-96
e-mail: zagvid@mukachevo.net

Особистий графік прийому громадян:
Перший та третій вівторок місяця з 10:00 до 13:00 год.


Іваницька Ганна Василівна

Заступник міського голови

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови, інших актів законодавчої і виконавчої влади з питань соціально-економічної, промислової політики, транспорту, торгівлі, громадського харчування, побуту та захисту прав споживачів та цінових питань.


Відповідає за:

 • здійснення державної соціально-економічної політики в місті;
 • розробку проектів програм соціально-економічного розвитку міста і подання їх на затвердження міської ради, забезпечення їх виконання, звітування перед міською радою про її виконання;
 • складання і подання на затвердження міської ради проекту міського бюджету та забезпечення його виконання;
 • забезпечення реалізації державної політики щодо сприяння розвитку малого та середнього бізнесу;
 • здійснення контролю за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг);
 • координацію та здійснення регуляторної політики;
 • здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до державного та міського бюджетів і позабюджетних фондів;
 • контроль за надходженням коштів від сплати за договорами сервітутного землекористування та договорами про тимчасове користування місцями розташування рекламних конструкцій;
 • складання балансів фінансових ресурсів, грошових доходів і видатків;
 • утворення відповідно до законодавства позабюджетних, цільових, резервних, валютних фондів і затвердження положень про них;
 • розробку та організацію виконання перспективних і поточних міських програм зайнятості населення та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
 • забезпечення проведення згідно з законом оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні;
 • забезпечення ефективного використання трудових і фінансових ресурсів;
 • складання балансів матеріальних, трудових ресурсів, а також визначення потреб в інших ресурсах, необхідних для економічного і соціального розвитку міста;
 • здійснення на території міста промислової політики;
 • роботу транспорту в місті;
 • вироблення цінової політики;
 • погодження планів розміщення на території міста нових підприємств і інших об’єктів;
 • дотримання діючого законодавства і нормативних документів у сферах торгівлі, громадського харчування і побутового обслуговування населення;
 • взаємозв’язок між товаровиробниками та підприємствами торгівлі по товарах народного споживання, що виробляються в місті та державі;
 • здійснення контролю за роботою ринків міста;
 • здійснення контролю за роботою всіх діючих на території міста підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту;
 • розвиток всіх форм торгівлі;
 • захист інтересів і прав громадян як споживачів;
 • забезпечення контролю за станом обліку і звітності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;
 • підготовку пропозицій про розміщення, спеціалізацію та розвиток підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності;
 • контроль за ходом виконання соціально-економічних програм в частині розвитку інфраструктури міста.

Контакти:
тел.: 8 (03131) 2-23-09, 5-44-63
факс: 8 (03131) 5-41-96, 2-10-47
e-mail: zagvid@mukachevo.net

Особистий графік прийому громадян:
Друга та третя п’ятниця місяця з 10:00 до 13:00 год.


Галай Олександр Юрійович

Заступник міського голови, керуючий справами виконкому

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради, розпоряджень міського голови, інших актів законодавчої і виконавчої влади з питань виконавської дисципліни, правового, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності міськвиконкому, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, ведення Державного реєстру виборців у межах, визначених законодавством.

Керує роботою з правового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення діяльності міськвиконкому, міського державного архіву.

Відповідає за:

 • дотримання виконавчим комітетом вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • здійснення контролю за виконанням Законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних та місцевих органів виконавчої влади;
 • підготовку узгоджених пропозицій щодо розподілу функцій і повноважень між головою, заступниками та заступником міського голови, керуючим справами;
 • законність правових актів, що приймає виконавчий комітет, організацію правового навчання працівників міськвиконкому та його структурних підрозділів;
 • забезпечення встановленого законодавством, іншими нормативними актами єдиного порядку документування та роботи з документами у міськвиконкомі та структурних підрозділах;
 • підготовку розпоряджень міського голови, доведення їх до виконавців, здійснення контролю за їх виконанням;
 • здійснення державної регуляторної політики (в частині юридичного супроводу проекту регуляторного акта аж до його прийняття чи затвердження);
 • забезпечення виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами та організаціями;
 • забезпечення належного і своєчасного розгляду звернень громадян та їх об’єднань, організацію особистих прийомів голови та заступників міського голови, перевірку стану цієї роботи в управліннях, відділах виконкому та структурних підрозділах;
 • сприяння підготовці молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та альтернативну (невійськову) службу, організацію і проведення військових учбових зборів;
 • забезпечення здійснення відповідних заходів щодо ведення Державного реєстру виборців у межах, визначених законодавством;
 • здійснення управління архівною справою;
 • вирішення організаційних питань проведення виборів і референдумів у межах, визначених законодавством;
 • державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • дотримання вимог та порядку видачі документів дозвільного характеру;
 • організацію роботи, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці у виконавчому комітеті;
 • забезпечення і контроль дотримання правил внутрішнього розпорядку в адмінбудинку міськвиконкому.

Контакти:
тел.: 8 (03131) 5-42-20, 5-42-50
факс: 8 (03131) 5-41-96, 2-10-47
e-mail: zagvid@mukachevo.net
Особистий графік прийому громадян:
Перша п’ятниця місяця з 10:00 до 13:00 год.


Лабош Михайло Михайлович

Заступник міського голови

Несе персональну відповідальність за реалізацію законів України, Указів та розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень обласної та міської ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації та міського голови, інших актів законодавчої і виконавчої влади з питань внутрішньої, гуманітарної та молодіжної політики, освіти, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, національних меншин та релігій, охорони здоров’я , праці та соціального захисту населення.


Відповідає за:

 • взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями;
 • сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих, юнацьких та інших громадських організацій;
 • сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
 • розроблення прогнозів розвитку молодіжної політики, фізичної культури і спорту;
 • реалізацію державної політики в галузі науки, освіти та культури, фізкультури і спорту;
 • виконання програми щодо обов’язкової повної загальної середньої освіти, здійснення загального керівництва закладами науки, освіти, культури, що належать до сфери управління міськвиконкому;
 • реалізацію державної політики в галузі охорони здоров’я;
 • розроблення і здійснення заходів щодо поліпшення житлових, матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, одиноких, соціально незахищених громадян похилого віку;
 • здійснення державної соціальної політики в місті;
 • забезпечення, в установленому порядку, надання населенню адресної допомоги та субсидій на житлово-комунальні послуги;
 • забезпечення державних гарантій у сфері праці;
 • розроблення прогнозів розвитку мережі закладів соціального захисту населення;
 • вирішення питань гуманітарної допомоги;
 • визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно з законодавством потребують соціального захисту;
 • здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;
 • забезпечення виконання законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, у всіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку та використання мов інших національностей;
 • забезпечення виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання;
 • зв’язок із засобами масової інформації.

Контакти:
тел.: 8 (03131) 5-42-10, 2-24-01, 5-42-75 , 5-43-45
факс: 8 (03131) 2-10-47, 5-41-96
e-mail: zagvid@mukachevo.net

Особистий графік прийому громадян:
Друга та четверта середа місяця 10:00 до 13:00 год.


Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|