Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ економіки


Структура відділу:


Васільцюн Світлана Йосипівна – начальник відділу
Руснак Василь Петрович – головний спеціаліст
Плеша Володимир Васильович – головний спеціаліст

Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради та підпорядкований міському голові та його заступнику згідно з розподілом обов’язків.

Розпорядок роботи:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.
Графік прийому громадян відділом:
Понеділок - 9.30 - 13.00 год
Вівторок - 14.30 - 18.00 год
Середа - 9.30 - 13.00 год
Четвер - 14.30 - 18.00 год
П’ятниця - 9.30 – 13.00 год

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 2-20-27, 2-35-93

Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 (кабінет № 46)

1. Загальні положення:

1.1. Відділ економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом – “Відділ”) є виконавчим органом міської ради, утворюється за рішенням Мукачівської міської ради, підзвітний та підконтрольний раді і підпорядкований виконавчому комітетові та міському голові.

У поточній діяльності Відділ підпорядковується заступнику міського голови.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Мукачівської] міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Місцезнаходження відділу: м.Мукачево, вул. Пушкіна, 2, т.2-20-27.

2. Основні завдання, функції та права Відділу є:

2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в сфері соціально-економічного розвитку міста, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативними актами.
2.1.2. Сприяння ефективному проведенню економічних реформ, забезпечення раціонального використання виробничо-технічного і наукового потенціалу міста, його природних, трудових і фінансових ресурсів.
2.1.3. Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку міста, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв”язків.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. Розробляє проект програми соціально-економічного розвитку міста на рік, проект програми розвитку малого підприємництва, проект програми енергоефективності та енергозбереження і подає їх на затвердження міської ради, організовує їх виконання та подає міській раді звіти про хід і результати виконання зазначених програм.
2.2.2. Подає до обласної ради необхідні показники та вносить пропозиції до програми економічного і соціального розвитку області.
2.2.3. Здійснює розробку прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста, стратегії розвитку міста до 2015 року, малого підприємництва, які є основою для складання міського бюджету, обгрунтування пріоритетів і цілей соціально-економічного розвитку міста.
2.2.4. Здійснює постійний аналіз виконання заходів програм:
  • економічного і соціального розвитку міста;
  • малого підприємництва;
  • енергоефективності та енергозбереження.
2.2.5. Аналізує роботу промислових, будівельних підприємств та підприємств транспорту та зв”язку.
2.2.6. Бере участь у розробці заходів, спрямованих на збалансований економічний та соціальний розвиток міста, ефективне використання природних, трудових та фінансових ресурсів, забезпечення комплексного і пропорційного розвитку міста.
2.2.7. Приймає участь у розробці програм зайнятості населення міста.
2.2.8. Сприяє впровадженню на підприємствах міста нових технологій, досягнень науки і техніки, засобів автоматизації виробництва, освоєнню конкурентноздатної, науково-ємкої продукції.
2.2.9. Організовує підготовку науково-практичних конференцій, семінарів, нарад, інших заходів на міському рівні.
2.2.10. Здійснює аналіз та контроль за станом розрахунків по виплаті заробітної плати, станом надходжень до Пенсійного фонду, розробляє заходи щодо ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствам, які закріплені за відділом.
2.2.11. Бере участь у розробленні заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів.
2.2.12. Проводить аналіз споживання паливно-енергетичних ресурсів, визначає потребу в них об”єктів соціально-культурного призначення міста (що фінансуються з міського бюджету) в електроенергії, природного газу, водо- та теплопостачанні.
2.2.13. Проводить аналіз виконання виконавчих листів, наказів Державної виконавчої служби в частині погашення заборгованості за енергоносії та житлово-комунальні послуги.
2.2.14. Готує пропозиції керівництву міста про встановлення цін і тарифів, запровадження ефективних методів регулювання цін на продукцію ( роботи, послуги ).
2.2.15. Працює з підприємствами та організаціями міста щодо запобігання банкрутству, забезпечення умов реалізації процедур , відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.
2.2.16. Бере участь у розробці маршрутів на перевезення пасажирів міським транспортом та надає допомогу у виді консультацій суб”єктам підприємницької діяльності, що здійснюють міські пасажирські перевезення. Аналізує їх діяльність.
2.2.17. Готує пропозиції щодо організації нових міських маршрутів по перевезенню пасажирів.
2.2.18. Бере участь згідно Закону України “Про металобрухт” в обстеженні суб”єктів підприємництва, що проводять операції з металобрухтом.
2.2.19. Сприяє здійсненню інвестиційної діяльності, поліпшенню інвестиційного клімату в місті.
2.2.20. Бере участь в організації проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, інших заходів з обміну досвідом в галузях економіки, закріплених за відділом.
2.2.30. Здійснює моніторинг результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій міста (в галузі промисловості, транспорту та зв”язку, будівництві).
2.2.31. Здійснює методичну і консультативну допомогу підприємствам, об”єднанням, організаціям, виконавчим органам міської ради.
2.2.32. Вживає заходів для розширення міжрегіональних економічних зв’язків.
2.2.33. Готує проект плану діяльності відділу з розробки проектів регуляторних актів.
2.2.34. Веде реєстр діючих регуляторних актів відділу.
2.2.35. Розглядає звернення громадян, підприємств та організацій міста.
2.2.36. Здійснює роботу згідно регламенту роботи виконавчого комітету міської ради.
2.2.37. Здійснює відповідно до законодавства інші повноваження.

2.3. Відділ має право:
2.3.1. Розглядати пропозиції керівників виконавчих органів ради, підприємств і організацій з питань розвитку економіки і прогнозування.
2.3.2. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів міської ради, органів статистики, підприємств, об”єднань, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання передбачених цим Положенням завдань і функцій.
2.3.3. Координувати у процесі розробки і узгодження прогнозів та програм економічного і соціального розвитку міста діяльність органів управління у місті.
2.3.4. Залучати керівників і спеціалістів структурних підрозділів міської ради та підприємств (за їх згодою) для вирішення питань, що належать до компетенції відділу.
2.3.5. Скликати, у порядку встановленому регламентом виконавчого комітету міської ради, наради з питань, що входять до компетенції відділу.
2.3.6. В своїй діяльності Відділ взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, Головним управлінням економіки облдержадміністрації, Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об”єднаннями громадян.
2.3.7. Мати належні умови праці та відпочинку для спеціалістів відділу, можливість підвищення їх кваліфікації згідно законодавства України.

3. Організація роботи відділу:

3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Відділ затверджується Мукачівською міською радою.
3.2. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

3.3. Начальник відділу:
3.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ.
3.3.2. Видає в межах своєї компетенції доручення, організовує і контролює їх виконання.
3.4. Діяльність Відділу здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи, які затверджуються заступником міського голови. Спеціалісти Відділу працюють на основі плану роботи відділу та індивідуальних планів роботи.
3.5. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Мукачівської міської ради.
Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|