Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення


Структура відділу:Розпорядок роботи відділу:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 5-47-67,
Факс: 8 (03131) 2-30-41


Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 (кабінети № 88, 89)

Основні нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції відділу:

1. Конституція України.

2. Закони України:
“Про місцеве самоврядування в Україні”;
“Про державну службу”;
“Про службу в органах місцевого самоврядування”;
“Про цивільну оборону України”;
“Про інформацію”;
“Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;
“Про аварійно-рятувальні служби”;
“Про правові засади цивільного захисту”.

3. Укази Президента України:

“Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій”;
“По заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

4. Постанови Кабінету Міністрів України:

“Про затвердження Положення про Цивільну Оборону України”;
“Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру”;
“Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків”;
“Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку в надзвичайних ситуаціях”;
“Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”;
“Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення”;
“Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”.П О Л О Ж Е Н Н Я
про відділ з питань надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту населення виконавчого
комітету Мукачівської міської ради


1. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення є структурним підрозділом виконавчого комітету, який утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним міській раді і підпорядкований виконавчому комітету та міському голові.

Відділ є складовою частиною органів управління Закарпатської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МНС, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови, наказами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної адміністрації та цим Положенням.


Основними завданнями відділу є:


- Участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

- Організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління, сил Мукачівської міської ланки Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

- Здійснення разом з іншими органами управління Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банку даних з питань захисту населення і території міста від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Відділ відповідно до покладених на нього завдань:


- Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення на території міста Мукачево.

- Подає міському голові пропозиції:

а) до проектів міських програм щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

б) щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил Мукачівської міської ланки Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв´язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

в) щодо утворення та складу спеціальних комісій виконавчого комітету з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;


- здійснює у межах своїх повноважень збір, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування міського голови, управління з питань надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної адміністрації про результати проведеного аналізу, прогнозовану оцінку ситуації;

- координує діяльність сил Мукачівської міської ланки Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

- забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил Мукачівської міської ланки цивільного захисту, населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації;

- Бере участь:

а) у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об´єктів і об´єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

б) у підготовці для подання міському голові пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

в) в організації відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що проводяться силами цивільного захисту міста;

г) у впровадженні в практику роботи в сфері цивільного захисту досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

д) у розробленні для подання в установленому порядку міському голові планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

є) в організації та проведенні підготовки органів управління та сил Мукачівської міської ланки Закарпатської обласної територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

ж) у розробленні та організації здійснення заходів щодо евакуації населення міста із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий період;

з) у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності.


- Організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом і цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

- Сприяє під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій застосуванню за призначенням сил оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, спеціалізованих та невоєнізованих формувань Головного управління МНС України в Закарпатській області.

- Організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану.

- Разом з Мукачівським районним управлінням УМНС України в Закарпатській області подає міському голові пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Мукачівської міської ланки цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання.

- Організовує накопичення та зберігання засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил Мукачівської міської ланки цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період.

- Перевіряє готовність комунальних аварійно-рятувальних служб до реагування на надзвичайні ситуації.

- Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил Мукачівської міської ланки Закарпатської області територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

- Готує та вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо оголошення, при необхідності, окремих районів міста зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

- Організовує роботу розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій.

- Організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

- Здійснює у межах своїх повноважень контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків радіаційних аварій, зокрема за будівництвом об´єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно забрудненій території міста.

- Готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних аварій.

- Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням.

- Організовує роботу із забезпечення готовності системи зв´язку та централізованого оповіщення.

- Організовує роботу евакуаційної комісії м. Мукачево.

- Забезпечує отримання та доведення до міського голови, керівників підприємств, організацій та установ міста сигналів та розпоряджень про переведення системи цивільного захисту у вищі ступені готовності.

- Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


- Відділ має право:

а) одержувати в установленому порядку від виконавчого комітету, його структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій міста незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

б) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов´язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

в) залучати до здійснення заходів, пов´язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сил і засобів Мукачівської міської ланки цивільного захисту, згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.


Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, міськими структурними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об´єднаннями громадян.


5. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6. На посаду начальника відділу призначаються цивільні особи у порядку, встановленому законодавством.


7. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності працівників відділу;

- організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

- забезпечує підготовку у межах своїх повноважень проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та Мукачівської міської ради з питань цивільного захисту;

- подає міському голові пропозиції щодо прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- інформує правоохоронні органи про виявлені на об´єктах господарювання та територіях порушення, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;

- бере участь у розгляді виконавчим комітетом, сесією Мукачівської міської ради питань у сфері цивільного захисту;

- скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.


8. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

Гранична чисельність, штатний розпис затверджуються міською радою.

9. Відділ діє у складі виконавчого комітету, може мати свій бланк та печатку.

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|