Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Юридичний відділ.


Структура відділу:


Немеш Павло Степанович – начальник відділу
Нестеренко Тетяна Григорівна – заступник начальника відділу
Ільтьо Іван Іванович – головний спеціаліст відділу

Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради та підпорядкований міському голові і його заступнику, керуючому справами.


Розпорядок роботи відділу:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: (03131) 2-43-51


Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 кабінет № 44.

1. Юридичний відділ є підрозділом виконавчого комітету Мукачівської міської ради, створюється для правового забезпечення діяльності міського голови, його заступників, відділів та служб виконавчого комітету і підпорядковується безпосередньо міському голові та керуючому справами.

2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією і Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями юридичного відділу є :

 • забезпечення систематизованого обліку, зберігання і застосування законів України та нормативних актів центральних органів виконавчої влади;
 • візування проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови начальником юридичного відділу або його заступником;
 • організація претензійної і ведення позовної роботи та представництво у встановленому законодавством порядку інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання правової оцінки претензіям, що надсилаються для розгляду міській раді та виконавчому комітету;
 • забезпечення правильного застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників;
 • організація і проведення роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчого комітету, інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування, надання консультації з правових питань;


4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань :
 • забезпечує систематизований облік, зберігання і застосування законів України та нормативних актів центральних органів виконавчої влади;
 • засвідчує відповідність проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови Законам України та нормативним актам центральних органів державної виконавчої влади шляхом обов’язкового їх візування начальником юридичного відділу або його заступником;
 • у разі невідповідності проекту рішення чи розпорядження чинному законодавству та якщо, внесені до нього юридичним відділом зауваження не враховано, відділ, не візуючи проект, подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міським головою;
 • організовує претензійну і веде позовну роботу та представляє у встановленому законодавством порядку інтереси виконавчого комітету в судах, інших органах під час розгляду правових питань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що надсилаються для розгляду міській раді та виконавчому комітету;
 • забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • забезпечує перевірку достовірності документів, які подаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій;
 • організовує і проводить роботу, пов’язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчого комітету, інформує про законодавство, роз’яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

5. Юридичний відділ має право

 • залучати спеціалістів інших підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також вчених і фахівців на договірній основі для розгляду питань, що входять до їх компетенції;
 • одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • використовувати системи зв’язку і комунікацій, що існують в місцевих органах самоврядування.

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

7. Начальник юридичного відділу:

 • керує діяльністю відділу і несе відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
 • забезпечує виконання доручень міського голови, заступників, керуючого справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради;
 • визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх кваліфікації;
 • пропозиції юридичного відділу щодо проведення у відповідності з законодавством проектів рішень, розпоряджень, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівництвом виконавчого комітету та керівниками структурних підрозділів.

8. Посадові особи юридичного відділу призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою у відповідності до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та трудового законодавства України.

Користувальницький пошук

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|