Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Відділи виконкому >> Відділ капітального будівництва


Структура відділу:


Данашовський Ернест Іржійович - начальник відділу; тел.:(03131) 2-24-22
Федіва Надія Василівна - заступник начальника з питань кадрової роботи, бух обліку та звітності; тел.:(03131) 2-24-22
Сабадош Михайло Іванович - головний спеціаліст з виробничо-технічних та кошторисно-договірних питань та звітності; тел.:(03131) 2-24-23


Розпорядок роботи відділу:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Графік прийому громадян:
Начальник – вівторок з 10.00 до 13.00
Спеціалісти – щоденно з 9.00 до 18.00

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 2-24-22, 2-24-23


Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Пушкіна, 2 (кабінети №№ 87, 90, 91 )

Загальні положення

1.Відділ капітального будівництва є структурним підрозділом міськвиконкому, підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету міської ради, його голові та міській раді.

Відділ виконує функції замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального призначення на території міста.

2. Відділ, в межах своєї компетенції, забезпечує виконання Конституції України, Постанов Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та розпоряджень Президента, рішень виконавчого комітету і міської ради ,а також керується у своїй діяльності цим Положенням.
3. Основними завданнями відділу є:

Забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва;

Виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно – побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

Сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1. Готує пропозиції до програм соціально – економічного розвитку міста, міського бюджету і подає їх на розгляд міськвиконкому та міської ради;

2. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку міста;

3. Готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд міськвиконкому та міської ради;

4. Забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

5. Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів міськвиконкому поточні й перспективні програми капітального будівництва, складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно – розвідувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

6. Забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно – розвідувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

7. Розміщує замовлення на проектно - розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розроблення проектно – кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

8. Здійснює передачу в установлені терміни проектним або розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно – кошторисної документації;

9. Приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно – кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

10. Розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

11. Забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно – будівельного контролю відповідальних інженерно - технічних працівників організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно – монтажних робіт;

12. Забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

13. Забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких з договором покладено на замовника;

14. Здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника, проводить передмонтажну ревізію устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термін зберігання;

15. Передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

16. Передає будівельній організації в погодженні нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

Виконання будівельно – монтажних робіт;

Відведення земельної ділянки під будівництво;

Проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

Проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій \ кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо \ , розміщених на території будівельного майданчика;

Користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

Вирубування лісу і пересадження дерев;

Перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо – і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

Забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

17. Відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;

18. Здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

19. Погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;

20. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

21. Бере участь в утворенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії;

22. Пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

23. Передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

24. Здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

25. Приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходи для збереження, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об'єктів незавершеного будівництва;

26. Веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

27. Перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

28. Вносить міськвиконкому пропозиції про створення підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

29. Надає на договірних засадах за погодженням з міським головою послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності, окремим громадянам;

30. Виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на міськвиконком завдань у сфері будівництва.5. Відділ має право:

Залучати спеціалістів інших підрозділів міськвиконкому, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян \ за погодженням з їх керівниками \ для розгляду питань, що належать до його компетенції;

Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцій;

Залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії;

Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|