Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Управління виконкому >> Управління праці та соціального захисту населенн >> Відділ державних соціальних допомог та субсидій


Структура відділу:


Леньо Михайло Миронович – Начальник відділу державних соціальних допомог.
Oсобистий прийом громадян: понеділок, середа, п’ятниця з 09.00 – 13.00 Tел. 2-13-82, каб.20
Сектор прийому заяв і документів на всі види державних допомог
Дні прийому: понеділок - п’ятниця з 09.00 – 18.00
Обідня перерва з 13.00до 14.00
тел.2-12-63, каб.25,29,30,28

Громадська приймальня відділу державних соціальних допомог
Дні прийому: понеділок - п’ятниця з 09.00 – 18.00
Обідня перерва з 13.00до 14.00
тел.2-63-30, каб.12
ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ ТА БАГАТОДІТНИМ СІМ'ЯМ

Згідно статті 18-1 Закону України „ Про державну допомогу сім”ям з дітьми „ право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) мають вдови та вдівці з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Відповідно до Закону України „ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей „, який набуває чинності з 1 січня 2010 року, багатодітні сім”ї в тому числі багатодітні сім”ї одиноких матерів будуть мати право на:
1) 50-відсоткову знижку плати за користування житлом ( квартирну плату ) в межах норм, передбачених чинним законодавством ( 21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім”ї , який постійно проживає в житловому приміщенні ( будинку ), та додатково 10,5 кв. метра на сім”ю );
2) 50-відсоткову знижку плати за користування комунальними послугами ( газопостачання, електропостачання та інші послуги ) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
3) 50-відсоткову знижку вартості палива, У тому числі рідкого, в межах норм, визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
4) позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

Батькам і дітям з багатодітних сімей передбачена видача відповідних посвідчень. Багатодітна сім”я – сім”я, що складається з батьків ( або одно з батьків ) і 3-х та більше дітей віком до 18 років.

Для отримання більш детальної інформації з цих питань звертатись в управління праці та соціального захисту населення Мукачівської міської ради по вул. Філатова 16, кабінети № 5, 25, 27, 29, 30. телефони 5-41-37, 2-30-63.


Види допомог:

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами
Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:
жінки з числа військовослужбовців Збройних Сил, Державної прикордонної служби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої служби;
жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності за умови, що вагітна жінка була звільнена з роботи не раніше ніж за шість місяців до набуття права на одержання допомоги;
жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;
непрацюючі жінки;
жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Підставою для призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка, заява матері, що складається за формою, затвердженою Мінпраці, а також довідка:
1) з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
2) ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
3) центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;
(Підпункт 4 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 1060 від 01.08.2006)
5) Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про те, що жінка - суб'єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески.
Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

Допомога при народженні дитини
Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.
11. Для призначення допомоги при народженні дитини органу праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:
1) заява одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія свідоцтва про народження дитини;
3) оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні дитини. Жінки, які постійно проживають (зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.
Усиновителі та опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про усиновлення чи встановлення опіки.
Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується на підставі копії свідоцтва про народження дитини або оригіналу довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.
В окремих випадках органи праці та соціального захисту населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу на підставі дубліката довідки про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
(Підпункт 4 абзацу першого пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 900 від 11.07.2007)
5) копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;
6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
7) довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, - для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.
Усиновителі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.
Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання трудових обов'язків на зазначених умовах.
Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності та господарювання, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.* Для найманих працівників фізичних осіб - підприємців допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі довідки роботодавця, до якої за відсутності печатки прикладається копія свідоцтва про державну реєстрацію.
Якщо особа працює в режимі повного робочого часу або оформила відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту населення за місцем проживання такої особи.
Нове у Законодавстві.
З метою забезпечення права фізичної особи-підприємця на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Кабінетом Міністрів України 9 вересня 2009 року прийнято постанову № 971 „ Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми „.
Нормами цього урядового рішення змінено порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку фізичним особам-суб’єктам підприємницької діяльності.
Від тепер фізичним особам-підприємцям допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надаватиметься як особам, які працюють на умовах неповного робочого дня.
Встановлено, що для призначення такої допомоги особи-підприємці замість передбаченої раніше довідки державної податкової адміністрації про те, що вони не проводять підприємницьку діяльність надаватимуть до органів праці та соціального захисту населення копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 971 набере чинності з дня опублікування.
( каб. № 25, 29, 30 ) Консультації за номерами телефонів :
2-13-82; 2-12-63; 2-30-63.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, у якій зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей);
5) довідка про місячні розміри аліментів і пенсії, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання дитиною пенсії довідку видають органи праці та соціального захисту населення).
Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
2) довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір'ю. У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.
Усиновителі подають також копію рішення про усиновлення.
Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.
Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і документа про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям
Для призначення соціальної допомоги уповноважений представник сім'ї подає органу праці та соціального захисту населення такі документи: заяву;
документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім'ї;
довідку про склад сім'ї;
декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
довідку про наявність та розмір земельної частки (паю).
Форми заяви, довідки про склад сім'ї, декларації про доходи та майно затверджуються Мінпраці.

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування): заяву за формою, затвердженою Мінпраці;
копію свідоцтва про народження дитини;
довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини;
довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача.
Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються такі документи:
рішення суду (виконавчий лист)* про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;**
довідка відповідної установи про перебування одного з батьків під арештом, слідством, на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
довідка про розмір аліментів.

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам
Для призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам подаються такі документи:
заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, що затверджується наказом Мінпраці;
паспорт або в разі його відсутності інший документ, що може засвідчувати особу, яка подає заяву;
довідка про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда;
довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання;
довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання.
Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

Надбавка на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами
Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, додатково до документів, подаються:
заява про призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;
довідка про склад сім'ї (крім сім'ї опікуна, піклувальника) із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім'ї;
оригінал і копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості, про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка, видану органом, який здійснює державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, про те, що заявник не зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності і не займається підприємницькою діяльністю, та про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи, а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
довідка про спільне проживання дитини-інваліда з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;
довідка з місця навчання дитини;
рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною-інвалідом (для опікунів і піклувальників дітей інвалідів).

Допомога на поховання
У разі смерті інваліда з дитинства або дитини-інваліда віком до 18 років членам його сім'ї або особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога на поховання у розмірі двомісячної суми призначеної державної соціальної допомоги (з надбавкою, якщо вона була призначена) на день смерті.
Для оформлення допомоги на поховання органам праці та соціального захисту населення подається заява та довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд
Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (далі - соціальна допомога) мають особи, що одночасно відповідають таким умовам:
чоловіки, які досягли 63 років, та жінки - 58 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку;
не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров'я на виробництві, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", та допомогу, що призначається відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
є малозабезпеченими особами.
Для призначення соціальної допомоги подаються такі документи:
заява за формою, затвердженою наказом Мінпраці, при пред'явленні паспорта, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера Єдиного державного реєстру фізичних осіб;
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 22 липня 2003 р. № 204;
копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);
копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;
довідка про склад сім'ї, видана уповноваженим органом за місцем постійного проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування. Органи праці та соціального захисту населення у разі потреби додають до заяви витяг з акта огляду, одержаний ними від медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК).
У разі звернення за призначенням соціальної допомоги замість пенсії по інвалідності органи праці та соціального захисту населення додають до заяви витребувану від органів, які призначають пенсію, довідку - атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по інвалідності та витяг з акта огляду МСЕК (у цих випадках в архівних справах одержувачів пенсії залишається копія витягу з акта огляду МСЕК).

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), призначається щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).
Для призначення компенсації подаються такі документи:
1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:
заява про згоду надавати соціальні послуги;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
заява про необхідність надання соціальних послуг;
паспорт або інший документ, що посвідчує особу;*
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);
висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;
законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг:
заява про необхідність надання соціальних послуг;
копія свідоцтва про народження дитини;
висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (далі - допомога на догляд) надається відповідно до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу" у грошовій формі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім'ї.
Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи відповідним органам праці та соціального захисту населення: заява;
документ, що посвідчує особу;
довідка про склад сім'ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв'язків членів сім'ї;
довідки про доходи кожного члена сім'ї;
висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу;
довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.
Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації. Форма заяви затверджується Мінпраці, а форма висновку щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу - МОЗ разом з Мінпраці.
Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках) державного та громадського житлового фонду, в тому числі у гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива призначається у разі, коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується тверде та рідке пічне побутове паливо і природний газ, субсидія надається тільки на один вид палива.
Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає відділу (управлінню) субсидій довідки про доходи** кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінпраці, та відомості про забезпеченість житловою площею та комунальними послугами за формами, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі виникнення до 1 грудня 2006 р. заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги субсидія призначається за умови укладення громадянином з підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг договорів про реструктуризацію заборгованості.
У відділі (управлінні) субсидій громадянин заповнює заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, за формами, затвердженими Мінпраці.
Громадянин несе відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
На запит відділів (управлінь) субсидій відомості для нарахування субсидій надають:
про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях - житлово-експлуатаційні організації або інші органи, визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; у сільській місцевості - сільські (селищні) ради;
про фактичне витрачання за попередній період газу, води, електричної та теплової енергії за наявності засобів обліку - організації, які надають ці послуги.
Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних на технічних носіях інформації, одержаних від Пенсійного фонду, служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних та інших підприємств і організацій.
У разі коли відомості, викладені в заяві, не підтверджено належно оформленими документами, субсидія призначається починаючи з місяця надходження заяви за умови, що відомості будуть підтверджені в установленому порядку протягом місяця з дня подання заяви.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що споживається на індивідуальне опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році
Уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення за заявою батьків-вихователів і одного з прийомних батьків, до якої додаються:
рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї;
документи, що підтверджують статус дитини;
довідка органу державної виконавчої служби про розмір аліментів;
довідка з місця навчання про розмір стипендії.
Якщо батьки, місце перебування яких відоме, не сплачують аліменти, уповноважений орган призначає соціальну допомогу та грошове забезпечення без урахування їх суми. При цьому протягом 10 днів після подання батьками-вихователями або одним з прийомних батьків заяви уповноважений орган повідомляє відповідну службу у справах дітей про неотримання аліментів.
Якщо особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів навчається за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, подаються довідки про розмір стипендії та про те, що вона не перебуває на повному державному утриманні.


ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей Завантажити документ >>

ПОЛОЖЕННЯ Про Мукачівський міський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Мукачівської міської ради. Завантажити документ >>

Нове в законодавстві по виплаті соціальних державних допомог Завантажити документ >>

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму
1. Статтею 45 Закону про державний бюджет установлено, що у 2010 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" збільшується до затвердженого на 2009 рік для працездатних осіб - на 37 , непрацездатних осіб - на_42%, інвалідів - на_47%. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації до 23 років), рівень _забезпечення прожиткового__мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 % прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку. При цьому розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути бідьше. ніж 75 % від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї. З огляду на зазначене, рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2010 році становитимуть:
Завантажити документ >>
Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|