Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Управління виконкому >> Управління праці та соціального захисту населення


Структура управління:


Красновський Володимир Йосипович – Начальник управління праці та соціального захисту населення
Oсобистий прийом громадян: п’ятниця з 10.00 – 13.00 тел. 5-42-90, каб.11

Боринськи Наталія Георгіївна – Головний бухгалтер. Tел.4-14-00, каб.17
Цільо Олеся Вікторівна – Головний спеціаліст з питань документообігу. Tел. 5-42-91, каб.16.
Логойда Алла Томашівна – Головний державний соціальний інспектор каб.5
Цільо Сергій Олександрович – Начальник відділу по роботі з інвалідами та ветеранами війни та праці. Tел. 2-15-12, каб. 15
Дряшкаба Мирослав Васильович – Начальник відділу праці та соціально-трудових відносин. Tел. 2-12-84 каб. 12
Тидір Наталія Олексіївна – Начальник відділу у справах захисту населення потерпілого від аварії на ЧАЕС. Tел. 2-12-84, каб. 14
Попп Діана Михайлівна – Завідуюча сектором по контролю за призначенням та виплатою пенсій. Tел. 2-25-38, каб.9
Дубай Олена Георгіївна – Завідуюча сектором програмного та комп’ютерного забезпечення. Tел. 5-42-89, каб.6
Стегура Іштван Іванович – Юрист. Tел. 2-13-82, каб. 8
Леньо Михайло Миронович – Начальник відділу державних соціальних допомог та субсидій. Tел. 2-13-82, каб.7
Тел. гарячої лінії 2-30-63
Координатор відділу ДСД та субсидій тел. 2-30-63; каб. 1
Сектор прийому документів для ДСД та субсидій тел. 2-30-63; каб. 2
Сектор призначення ДСД та субсидій тел. 2-12-63 каб. 4
Гордубей Маріанна Іванівна – Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій. Tел. 5-41-31, каб. 18

Територіальний центр: вул. Стуса, 3
Герцуський Іван Петрович – Директор Мукачівського міського ТЦСО. Tел. 2-15-53

Склад прийому та видачі гуманітарної допомоги: вул. Миру, 10
Шуманіна Марія Іванівна – Завідуюча складом. Tел. 4-11-68

Розпорядок роботи:
1. Тривалість робочого дня - з 9.00 до 18.00.
2. Перерва на обід з 13.00 до 14.00.

Контакти:
Тел.: 8 (03131) 5-42-90,
Факс: 8 (03131) 5-42-91
e-mail: zagvid@mukachevo.net
mupsz@ukrpost.ua

Адреса:
89600, Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Валленберга 31

1. Загальні положення:
1.1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради (далі за текстом — “Управління”) підзвітне і підконтрольне Мукачівському міському голові, міськвиконкому та Мукачівській міській раді. У поточній діяльності Управління підпорядковується заступнику міського голови. У випадках, передбачених чинним законодавствам, Управління підзвітне Міністерству праці та соціальної політики України і Головному управлінню праці та соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації.
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Мукачівської міської ради, розпорядженнями Мукачівського міського голови, рішеннями виконавчого комітету Мукачівської міської ради та цим Положенням, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, наказами Головного управління праці та соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації.
1.3. Місцем знаходження Управління є м. Мукачево, вул. Філатова, 16.

2. Основні завдання, функції та права Управління:
2.1. Основними завданнями Управління є:
2.1.1. забезпечення у межах своїх повноважень дотримання на території міста законодавства про працю, трудову міграцію, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;
2.1.2. удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування міста з профспілками та організаціями роботодавців;
2.1.3. здійснення нагляду за призначенням та виплатою пенсій управлінням Пенсійного фонду України м. Мукачеве, проведення інформаційно – роз’яс- нювальної роботи;
2.1.4.забезпечення надання відповідно до законодавства державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, а також інших видів державної допомоги;
2.1.5. участь, у межах своєї компетенції, в здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;
2.1.6. забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям;
2.1.7. сприяння органам місцевого самоврядування міста у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територіальної громади.
2.1.8.реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
2.1.9.Здійснення заходів щодо координації діяльності установ та організіцій міста з питань соціального захисту працюючих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2. Управління, відповідно до покладених на нього завдань:
2.2.1. бере участь у реалізації на території міста державної політики у сфері праці та соціального захисту населення, подає на розгляд Мукачівської міської ради та її виконавчого комітету, Мукачівському міському голові пропозиції з цих питань;
2.2.2. готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету і подає їх на розгляд Мукачівської міської ради;
2.2.3. забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;
2.2.4. аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері міста, стан справ з укладенням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); здійснює реєстрацію, облік, зберігання колективних договорів, змін та доповнень до них;
2.2.5. вивчає стан використання трудових ресурсів, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці, готує відповідні пропозиції та прогнози, забезпечує і бере участь у розробленні та здійсненні територіальної програми зайнятості населення, заходів, спрямованих на реалізацію довгострокової державної політики розвитку трудового потенціалу, трудової міграції.
2.2.6. забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби та комісій з розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни;
2.2.7. забезпечує соціальний захист працюючих, які зайняті на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, вживає заходи до якісного проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам про охорону праці;
2.2.8. в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та веде їх персоніфікований облік;
2.2.9. забезпечує надання адресної одноразової допомоги малозабезпеченим громадянам, та цільової грошової допомоги сім’ям з дітьми;
2.2.10. аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає міському голові пропозиції з цих питань;
2.2.11. організовує роботу з надання пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, забезпечує надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
2.2.12.здійснює відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, а також вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
2.2.13.організовує та забезпечює в установленому порядку використання бюджетних коштів для здійснення заходів щодо соціального захисту населення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2.14.веде облік забезпечення санаторно-курортним лікуванням і оздоровленням населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи.
2.2.15.організовує та координує роботу по наданню і виплаті постраждалим пільг та компенсацій.
2.2.16. забезпечує цільове та ефективне використання коштів.
2.2.17.забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;
2.2.18. організовує роботу головного державного соціального інспектора та держаних соціальних інспекторів;
2.2.19. видає відповідні посвідчення ветеранам війни, праці та іншим категоріям громадян;
2.2.20. надає консультаційно-правову допомогу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з підготовки документів для призначення пенсій, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій та допомоги;
2.2.21. сприяє впровадженню персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;
2.2.22. проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують допомогу, в установленому законодавством порядку;
2.2.23. подає пропозиції органам місцевого самоврядування міста щодо встановлення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, сприяє створенню виробництв, цехів і дільниць для використання їхньої праці, професійно-технічному навчанню і перекваліфікації інвалідів, перевіряє на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності умови праці інвалідів;
2.2.24. організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, протезно-ортопедичними виробами, іншими засобами технічної реабілітації, спеціальними засобами пересування і самообслуговування, а також матенріального та соціального обслуговування.
2.2.25. організовує роботу територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів, контролює якість та своєчасність надання ним соціальних послуг;
2.2.26. вносить в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду;
2.2.27. забезпечує у разі потреби влаштування до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів, надає допомогу в організації роботи зазначених закладів;
2.2.28. забезпечює державне фінансування будинків сімейного типу та прийомних сімей.
2.2.29. вживає заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
2.2.30. сприяє благодійним, релігійним організаціям, громадським об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
2.2.31. сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;
2.2.32. підтримує функціонування апаратно-програмних засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі системи Мінпраці, а також єдине комп’ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;
2.2.33.подає пропозиці органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатківна фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
2.2.34. організовує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції управління, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги;
2.2.35. роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;
2.2.36. інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, через засоби масової інформації;
2.2.37. виконує інші функції, передбачені законодавством.
2.3. Управління, відповідно до покладених на нього завдань, має право:
2.3.1. одержувати в установленому порядку від відділів (служб), управлінь та посадових осіб міськвиконкому, а також від розташованих на території міста місцевих органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2.3.2. залучати до розгляду питань, які належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів міськвиконкому (за погодженням із відповідним заступником міського голови), підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками);
2.3.3. скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;
2.3.4. здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих військовослужбовців, сім’ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;
2.3.5. здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;
2.3.6. здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;
2.3.7. подавати Мукачівській міській раді, Мукачівському міському голові, виконавчому комітету Мукачівської міської ради, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління.

3. Організація роботи Управління:
3.1. Структура, чисельність працівників, кошторис та Положення про Управління затверджуються Мукачівською міською радою та мають забезпечувати якісне виконання покладених на Управління завдань і функцій.
3.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Мукачівським міським головою.
3.3. Начальник управління:
- здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів управління;
- подає на затвердження міському голові кошторис та штатний розпис управління;
- затверджує положення про його структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління;
- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;
- призначає на посади та звільняє з посад працівників управління;
- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
3.4. Працівники Управління, які належать до числа посадових осіб місцевого самоврядування, призначаються на посаду і звільняються з посади Мукачівським міським головою
3.5. У складі управління діють наступні структурні підрозділи:
3.5.1. відділ праці та соціально-трудових відносин;
3.5.2. відділ державних соціальних допомог;
3.5.3. відділ по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці;
3.5.4. відділ бухгалтерського обліку та звітності;
3.5.5. відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг, гарантій та компенсацій;
3.5.6. відділ з питань захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
3.5.7. загальний відділ;
3.5.8. відділ господарського забезпечення;
3.5.9. сектор комп’ютерного та програмного обслуговування;
3.5.10. сектор державних соціальних інспекторів;
3.5.11. сектор нагляду за призначенням та виплатою пенсій;
3.5.12. територіальний центр соціального обслуговування одиноких та непрацездатних громадян.
3.6. Діяльність Управління здійснюється на основі перспективного і поточних планів роботи, які затверджуються заступником міського голови. Працівники Управління працюють на основі індивідуальних планів роботи.
3.7. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
3.8. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Мукачівської міської ради.Звіт
про роботу управління праці та соціального захисту населення за 2011 рік.
Завантажити документ >>


ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
які надаються Мукачівським територіальним центром
соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян

- Відвідування вдома;
- закупка та доставка продуктів харчування;
- закупка та доставка промислових та інших товарів;
- виклик лікаря;
- придбання ліків за рецептами лікарів;
- супровід до лікувальної установи;
- відвідування у лікарні;
- доставка білизни та одягу в пральню та хімчистку;
- доставка побутової техніки в майстерню по ремонту;
- оплата за житлово-комунальні послуги;
- оформлення субсидій;
- допомога в оформленні документів;
- виписка та придбання газет і журналів;
- читання газет та журналів;
- допомога в написанні листів та привітань;
- надання перукарських послуг;
- ремонт взуття та інвалідних візків;
- прання білизни та одягу;
- надання гуманітарної допомоги;
- безкоштовні гарячі обіди


ПЕРЕЛІК
документів для заповнення бази пільговиків.

Відповідно до Положення про Єдиний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117, для включення інформації до ЄДАРП багатодітні сім’ї мають подати органам праці та соціального захисту населення такі документи:
- паспорти батьків;
- свідоцтва про народження дітей;
- копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів;
- довідка про склад сім’ї;
- розрахункові книжки (платіжні квитанції) за послуги.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей Завантажити документ >>

ПОЛОЖЕННЯ Про Мукачівський міський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Мукачівської міської ради. Завантажити документ >>
Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|