Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Виконавчий комітет >> Міський голова


Ленд'єл Золтан Золтанович
Міський голова


Очолює та здійснює керівництво діяльністю виконавчого комітету міської ради, забезпечує та несе персональну відповідальність за додержання Конституції України, реалізацію законів України, актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та обласної державної адміністрації, обласної ради, а також за виконання завдань, віднесених законодавством України до компетенції місцевих органів влади.

Представляє виконавчий комітет у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Організовує в межах, визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу виконавчого комітету, підписує рішення виконавчого комітету.

Вносить на затвердження ради пропозиції про кількісний і персональний склад заступників з виконавчої роботи виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету.

Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників, керівників та працівників управлінь, відділів, структурних підрозділів виконкому.

Укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери впливу виконавчого комітету, погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень виконавчого комітету консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Укладає угоди з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

У межах затвердженого бюджету виступає розпорядником коштів ради, бюджетних, позабюджетних цільових (в тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним та затвердженим радою.

Нагороджує нагрудним знаком «Почесна відзнака Мукачівської міської ради», Почесною грамотою, Грамотою та оголошує Подяку виконавчого комітету міської ради.

Веде сесії ради та підписує рішення ради. Видає розпорядження, доручення, інші акти з питань, віднесених законодавством України до компетенції місцевих органів самоврядування. Укладає від імені територіальної громади, виконавчого комітету міської ради угоди відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

Веде особистий прийом громадян.

Відповідає за:

 • реалізацію повноважень виконкому з фінансово-кредитних, політико-правових та кадрових питань;
 • організаційну роботу та дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією;
 • організацію добору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, створення дієвого, кваліфікаційного резерву керівників та спеціалістів номенклатури міськвиконкому;
 • розгляд, відповідно до законодавства, клопотань і внесення подань про наго родження Почесними відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань України, нагородження відзнакою «За розвиток регіону» та Почесними Грамотами обласної державної адміністрації, обласної ради, міськвиконкому;
 • планування роботи виконавчого комітету, організацію навчання працівників виконкому та його структурних підрозділів;
 • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
 • здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
 • додержання законодавства про державну таємницю та інформацію у міськвиконкомі;
 • дотримання режиму секретності, технічний захист інформації з обмеженим доступом у міськвиконкомі;
 • стан мобілізаційної роботи в місті;
 • організацію виконання заходів із мобілізаційної підготовки у разі введення особливого періоду;
 • вирішення питань адміністративно-територіального устрою;
 • організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування.

Контакти:
тел.: 8 (03131) 5-42-20, 5-42-10, 5-42-75, 2-24-01
факс: 8 (03131) 5-41-96, 2-10-47
e-mail: zagvid@mukachevo.net

Особистий графік прийому громадян:
Четверта п’ятниця місяця з 14:00 год.
Користувальницький пошук

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|