Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Закарпатська ОДА

Доступ до публічної інформації >> Перелік інформації з обмеженим доступом у Мукачівській міській раді


Перелік

службової інформації, якій надається гриф обмеження доступу "Для службового користування", що утворюється або перебуває у володінні, користуванні чи розпорядженні Мукачівської міської ради

 

1. Сфера оборонно-мобілізаційної роботи

 

1. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності щодо:

1.1. Створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей, які планується задіяти в особливий період;

1.2. Виробництва та поставки речового майна в особливий період;

1.3. Виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогоспо-дарської продукції в особливий період;

1.4. Виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

1.5. Виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період;

1.6. Виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг для задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

1.7. Створення спеціальних формувань та передачі їх до Збройних Сил України;

1.8. Забезпечення виконання мобілізаційних завдань матеріально-технічними та енергетичними ресурсами в особливий період;

1.9. Забезпечення транспортними перевезеннями в особливий період;

1.10. Створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

1.11 . Показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки в особливий період;

1.12. Підготовка фахівців у закладах освіти в особливий період;

1.13. Надання медичних, транспортних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

1.14. Виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

1.15. Номенклатури, обсягів (норм) місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

1.16. Капітального будівництва в особливий період;

1.17. Створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.

 

 

2. Методичні мобілізаційні матеріали щодо:

 

2.1. Порядку підготовки та внесення на розгляд центральним органам виконавчої влади з питань уточнення (скасування) мобілізаційних завдань, затвердження номенклатури і норм накопичення та розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

2.2. Розрахунку вартості утримання на підприємствах у мирний час спеціальних формувань, які призначені для передачі до складу Збройних Сил, інших військових формувань;

2.3. Розроблення документів з праці та кадрів мобілізаційного плану на особливий період органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціям;

2.4. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

2.5. Відомості про військовозобов'язаних заброньованих за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами установами та організаціями;

2.6. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування підприємств, установ, організацій в особливий період;

2.7. Відомості з питань мобілізаційної підготовки щодо мобілізаційної готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підприємств установ та організацій;

2.8. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки;

2.9. Відомості про виділення будівель, споруд , земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період;

2.10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період в частині, що стосується органу місцевого самоврядування, підприємства;

2.11. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міста, підприємства, установи та організації;

2.12. Відомості про порядок переведения підприємств, установ, організацій на роботу в умовах особливого періоду;

2.13. Відомості з питань мобілізаційної підготовки, які містять конфіденційну інформацію про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану щодо життєзабезпечення населення в особливий період;

2.14. Відомості, що розкривають організацію зв'язку на підприємствах, установах організаціях усіх форм власності, які мають мобілізаційні завдання.

2.15. Перелік професій і посад, що бронюються на підприємстві, в організації, установі;

2.16. Мобілізаційні завдання по перевезенню вантажів та пасажирів на особливий період;

2.17. Мобілізаційні завдання по споживанню енергоносіїв в особливий період;

2.18. Споживання енергоносіїв кожною конкретною військовою частиною;

2.19. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

2.20. Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони за окремими показниками, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

 

3.Сфера цивільної оборони (цивільного захисту)

 

3.1. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об'єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

3.2. Схеми організації зв'язку з неповним переліком позивних та діючих частот;

3.3. Витяги з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів зв'язку;

3.4. Пояснювальні записки до планів та схем зв'язку, які розкривають побудову системи зв'язку МНС України в мирний час;

3.5. Виписки з таблиці позивних посадових осіб;

3.6. Інструкції посадових осіб та номери чергової обслуги вузлів зв'язку щодо організації зв'язку;

3.7. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну окрему систему оповіщення;

3.8. Плани об'єктів (адміністративних будинків) з нанесеними схемами мереж зв'язку, сигналізації, радіофікації, електроживлення, освітлення та комп'ютерних систем;

3.9. Відомості про час та маршрут перевезення вибухових речовин та засобів підриву, вибухонебезпечних предметів, а також місця їх знищення та знешкодження;

3.10. Відомості про пункти управління, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю;

3.11. Відомості про номенклатуру, потребу і наявність запасів оперативного резерву МНС України;

3.12. Нормативні документи щодо показників та критеріїв визначення оцінки і стану готовності органів управлінь, підприємств та сил реагування щодо цивільного захисту та техногенної безпеки;

3.13. Відомості про стан протипожежного захисту потенційно небезпечних об'єктів, урядових установ;

3.14. Плани цивільного захисту на особливий період об'єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту;

3.15. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

3.16. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об'єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту;

3.17. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту особливого періоду, які плануються (реалізованих) у генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

3.18. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість споруд цивільного захисту на підприємствах, установах міста;

3.19. Методичні рекомендації, вказівки, посібники та настанови щодо цивільного захисту, які не розкривають оціночні показники, угрупування сил, організацію приведення системи цивільного захисту в готовність до дій за призначенням в особливий період;

3.20. Програмний додаток REESTR для представлення редагування та поповнення інформації в базі даних Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів;

3.21. Відомості про стан формування та реалізації "Програмного документа Державного департаменту страхового фонду документації на середньостроковий період (3—5 років)", програм формування страхового фонду документації місцевих органів виконавчої влади з розкриттям Переліків складу документації на:

3.21.1. Об'єкти і споруди систем життєзабезпечення;

3.21.2. Об'єкти, споруди і вироби господарського призначення;

3.21.3. Об'єкти і споруди транспортних зв'язків;

3.21.4. Об'єкти будівництва та історико-культурні пам'ятники;

3.22. Відомості що розкривають бази даних на об'єкти і споруди системи життєзабезпечення згідно із затвердженою обласною (міською) програмами створення страхового фонду документації.

 

 

4. Сфера архівної справи

 

4.1.Протоколи засідань експертно-перевірочних комісій міського архіву, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описи справ з грифом обмеження доступу "Для службового користування".

 

 

5. Сфера будівництва, містобудування та житлово-комунального господарства

 

5.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони у місті з населенням понад 100 тис. осіб;

5.2. Відомості що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об'єктів промисловості;

5.3. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;

5.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення;

5.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води;

5.6. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у місті з населенням до 100 тис. осіб та більше;

5.7. Топографічні плани масштабів 1:2000, 1:5000, 1:10000 в місцевій та умовній системі координат площею до 25 кв. км на незабудовані та малозабудовані території, до 10 кв. км;

5.8. Каталоги координат, схеми, технічні звіти, обчислення, технічні проекти топографо-геодезичних робіт до топографічних планів масштабу 1:2000, 1:5000 в умовній та місцевій системі координат;

5.9. План міста, виконаний на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі:

5.9.1. 1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат крім державної;

5.9.2. 1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості;

5.10. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

 

 

Сфера обігу службово ї інформації, що є власністю держави

 

6.1. Акти перевірок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави;

6.2. Акти знищення документів з грифом "Для службового користування".

 

 

 

 

Користувальницький пошук

Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

上車盤| 搵樓| 豪宅| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 沙田第一城|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong|